ما برآنيم كه با به وجود آوردن فضايي باز امكان خبررساني سالم و بدون سانسور در زمينه رسانه هاي فارسي زبان و بين المللي را فراهم نماييم.
آدرس تازه ما:
http://persianbravo.orq.ir
ما همچنان در دو آدرس قبلي نيز آپديت مطالب را خواهيم داشت:

http://persianbravonews2.blogspot.com
http://persianbravonews.blogfa.com

۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

ریز و ساعات برنامه های تلویزیون مستقل pmc family

۲۰۱۰

ریز و ساعات برنامه های تلویزیون مستقل pmc family

همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم تلویزیون pmc family و pmc music از 15 نوامبر چند روز دیگر از همدیگر رسما جدا شذه و قرار است برنامه های مستقل خود را آغاز کنند.تلویزیون تازه تاسیس pmc family با حدود 30 ساعت برنامه زنده در هفته برنامه های رسمی و جالب خود را روی فرکانس فعلی pmc  فرکانس 11747 هات برد پخش کرده و تلویزیون موزیک این مجموعه روی فرکانس 11054 هاتبرد منتقل خواهد شد. ریز برنامه های تلویزیون تازه pmc family از قرار زیر است.:


picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
oM
picture
picture
picture

Tehran
Saturday Sunday • Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Advocates of Change
American Idols
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Pyramid
What good for you
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Pyramid
What good for you
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Box office
Making it big
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Pyramid
What good for you
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Box office
Making it big
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Box office
Making it big
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Fifth gear
American Idols
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Box office
Making it big
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Fifth gear
American Idols
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Fifth gear
American Idols
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Real Hustle
What good for you
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Fifth gear
American Idols
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Real Hustle
What good for you
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Real Hustle
What good for you
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tech Head
American Idols
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Real Hustle
What good for you
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tech Head
American Idols
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Tech Head
American Idols
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Game & Tech
Making it big
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Tech Head
American Idols
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Game & Tech
Making it big
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Game & Tech
Making it big
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Advocates of Change
American Idols
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Game & Tech
Making it big
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Advocates of Change
American Idols
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
Advocates of Change
American Idols
Rangarang
Punk’d
Essence of Emeril
Pyramid
What good for you
Tomorrow is for Ever
In the name of Love
Painkiller Jane
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر